Repeticije iz predmeta:

MATEMATIKA, FIZIKA, OSNOVE ELEKTROTEHNIKE, MEHANIKA

 

PRIPREME ZA POLAGANJE DRŽAVNE MATURE

 

CIJENA 7 EURA PO SATU