Stručni studiji fesb

repeticije iz predmeta:
matematika, primijenjena matematika, fizika, mehanika, mehanika materijala, osnove elektrotehnike, digitalna elektronika, teorija sustava, elementi i sklopovi....

OSS  Kopilica

repeticije iz predmeta:

matematika, matematička analiza,mehanika,fizika, osnove elektrotehnike, elektronički sklopovi,digitalna elektronika, diskretna matematika, inženjerska matematika,primijenjena matematika.