Poduke iz prirodnih i tehničkih znanosti bez izdavanja uvjerenja i diploma

Fizika

Poduke se odnose na studente tehničkih fakulteta, tehnološkog fakulteta i učenike srednjih škola.Za studente PMF, poduke dajem iz predmeta Opća fizika

Elektrotehnika

Poduke se odnose na studente FESB-a, stručnih studija ELEKTROTEHNIKE,te na učenike srednje ELEKTROTEHNIČKE škole

 

Matematika

Podučavam studente tehničkih fakulteta(FESB, GRAĐEVINSKI FAKULTET, POMORSKI) tehnološkog fakulteta , ekonomskog fakulteta,  studente PMF-a i učenike srednjih škola.Također podučavam Numeričku i Diskretnu matematiku.

Mehanika

Poduke se izvode prema programu studija strojarstva i brodogradnje na FESB-u, kao i prema programima na GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKOM fakultetu..

 

Ostali predmeti

Statistika(Ekonomski i Pravni fakultet)
 ,Statistika i vjerojatnost(FESB i Građevinski fakultet),stručne predmete smjera elektronika  na FESB-u:
Elementi i sklopovi sklopovi,Signali i  sustavi,
Digitalna elektronika, Mreže, Teorijska elektrotehnika....
.

vlasnik: Dane Knežević
adresa: R. Boškovića 5, prostor 33, Split
matični broj: 97224871    


Cijene se kreću u rasponu od 7 do 9
eura po satu.Trajanje sata je 45 minuta.

Za rad u paru 7 eura/satu.      
                                    
 
                                                                       
           email: dankneze@gmail.com

           mobitel: 0996908728