PMF
matematika 1, matematika 2, matematika 3, matematika 4, opća fizika, diferencijalni i integralni račun, uvod u matematiku, uvod u algebru, linearna algebra, vjerojatnost i statistika......
KTF
matematika, fizika , mehanika,termodinamika